Речник

хемопневмоторакс

на латински език: haemopneumothorax
на английски език: hemopneumothorax

наличие на въздух и кръв в плевралното пространство при различни болестни състояния