Речник

аеройонотерапия

на латински език: aeroionotherapia
на английски език: aeroionotherapy

метод на лечение чрез вдишване на аеройони; аеройоните се получават при естествени условия (при водопади, реки, морски вълни) или от специални генератори – аеройонизатори; въздушните молекули се разцепват на положителни и отрицателни аеройони; прилага се за лечение на заболявания на дихателните пътища, бронхиална астма, алергични заболявания, екземи, хипертонична болест и др.

Реклама