Речник

хидронефроза

на латински език: hydronephrosis
на английски език: hydronephrosis

разширяване на бъбречното легенче и чашки поради нарушено оттичане на урината, например при обструкция на уретера от тумор, конкремент и други; хидронефрозата може да бъде едностранна и двустранна;

Хидронефрозата се характеризира с разширяване на легенчетата и чашките на бъбрека поради смутен отток на урината. След време бъбречната тъкан атрофира от натиска и намалява отделянето на урина. Препятствието за оттичането на урината може да лежи в легенчето, в чашките, в уретера или в мехура. Хидронефрозата може да е вродено заболяване. Тогава причината трябва да се търси при едностранна хидронефроза в съответния уретер ( виж фигурата ), а при двустранна - в уретрата. Освен механичните препятствия пречки за оттичането на урината могат да бъдат и някои заболявания на мускулния и нервния апарат на уретера, уретрата или легенчето. По-често се засяга десният бъбрек. Заболяването се среща еднакво често и в двата пола. Болестта се явява най-често между 20-и 40-годишна възраст, но се среща (макар и рядко) и при деца. В началото разширеното легенче съдържа урина, но по-късно нейните съставни части силно намаляват. Вследствие натиска на задържаната урина бъбрекът атрофира и се превръща образно казано в торба. Ако препятствието е в уретера, той също се разширява над нивото на препятствието. Хидронефрозата се изявява клинично с тежест и "тъпи" болки в кръста, които могат да се проявят на пристъпи, смущения в уринирането, понякога кървава урина, по-късно при пионефроза - температура, отпадналост и други симптоми на инфекция. При вродената хидронефроза може да няма никакви оплаквания. В някои случаи препятствието в оттичането на урина може временно да отпадне и оттокът на урината да се възстанови. Тогава болният изкарва голямо количество урина и болките стихват. Лечението на хидронефрозата е консервативно или оперативно според причината за обструкцията. Важно е при доказана ехографски хидронефроза лечението да се провежда своевременно от специалист уролог или нефролог, за да не развие пионефроза.

 

Коментари