Речник

афакия

на латински език: aphakia
на английски език: aphakia
свързани термини: 

състояние на окото след оперативно или травматично отстраняване на лещата му; афакия ( от гръцки - отсъствие на леща в окото )

Реклама