Речник

хемолитичен

на латински език: haemolyticus
на английски език: haemolytic
свързани термини: 

предизвикващ хемолиза, дължащ се на хемолиза, например хемолитична анемия

Реклама