Речник

хепаталгия

на латински език: hepatalgia
на английски език: hepatalgia
свързани термини: 

болка в областта на черния дроб

Реклама