Речник

хемолиза

на латински език: haemolysis
на английски език: haemolysis, haematolysis

разрушаване (лизиране) на еритроцитите, при което се освобождава хемоглобина

Реклама