Речник

хемоптое

на латински език: haemoptoe
на английски език: spitting blood
синоними: кръвохрак
свързани термини: 

наличие на кръв в храчките

Реклама