Речник

хемоптиза

на латински език: haemoptysis
на английски език: hemoptysis
синоними: кръвохрачене
свързани термини: 

наличие на малко количество кръв в храчките, например жилки кръв

Реклама