Речник

агамаглобулинемия

на латински език: agammaglobulinaemia
на английски език: agammaglobulinaemia

състояние, при което липсват или са намалени имуноглобулините в серума; тези лица са особено възприемчиви към инфекции поради невъзможност да образуват антитела към бактериалните антигени

Реклама
Реклама