Речник

хиперкапния

на латински език: hypercapnia
на английски език: hypercapnia

повишени стойности на въглероден диоксид в кръвта