Речник

хабитуален аборт

на латински език: abortus habitualis
на английски език: habitual abortion
свързани термини: 

спонтанен аборт, обикновено по­втарящ се през същия период от време при всяка бременност; за хабитуален аборт се говори при наличие на повече от три последователни аборта

Коментари