Речник

аддукция

на латински език: adductio
на английски език: adduction
свързани термини: 

привеждане, прибиране на част от тялото или на крайник към срединната линия

Реклама