Речник

хемоперикард

на латински език: haemopericardium
на английски език: hemopericardium

наличие на кръв в перикардната торбичка