Речник

цекум

на латински език: caecum
на английски език: caecum, blind gut

сляпо черво - началната част на дебелото черво; представлява сляпо завършваща торба, към която е придаден апендикса; разполага в дясната халбочна яма; започва от илео-цекалната клапа;

Коментари