Речник

акродерматит

на латински език: acrodermatitis
на английски език: acrodermatitis

акродерматитис ( от гръцки akron крайник + derma кожа + -itis ), група възпалителни заболявания на кожата, които се характеризират с поразяване на дисталните отдели на крайниците; тук влизат различни по етиология и клинични прояви дерматози, като атрофичен хроничен акродерматит ( acrodermatitis atrophicans chronica ), ентеропатичен акродерматит ( acrodermatitis enteropathica )  и пустулозния акродерматит ( acrodermatitis suppurativa sive continua ).

Коментари