Речник

атенюиране

на латински език: attenuatio
на английски език: attenuation, diminution of virulence
синоними: отслабване

изкуствено намаляване на вирулентността на патогенните микроорганизми

Реклама