Речник

аргироза

на латински език: argyrosis
на английски език: argyrosis, argyria, argyrism

тъмносива пигментация на кожата, лигавиците и различни органи при продължителна употреба на сребърни препарати и при интоксикация с тях

Реклама
Реклама