Речник

югулум

на латински език: jugulum

яремната ямка над стернума ( гръдната кост )