Речник

хипестезия

на латински език: hypaesthesia
на английски език: hypesthesia, hypoesthesia

понижена чувствителност към различни видове дразнения, например към допир, топлина, студ и други;

Коментари