Речник

адиадохокинеза

на латински език: adiadochokinesis
на английски език: adiadochocinesia

неспособност да се извършват бързо едно след друго противоположни движения, напр. свиване и изправяне на пръстите

Реклама
Реклама