Речник

атавизъм

на латински език: atavismus
на английски език: atavism

поява на белези в потомството, отсъстващи у близките му прадеди, но съществуващи у неговите по-далечни прадеди

Реклама