Речник

хипохондрия

на латински език: hypochondria
на английски език: hypochondria, hypochondriasis

неоснователна убеденост в съществуването на тежко заболяване

Коментари