Речник

хиперпнея

на латински език: hyperpnea
на английски език: hyperpnea

учестено и по-дълбоко дишане от нормалното; от гръцки ( hyper + pnoe )

Коментари