Речник

акантозис нигриканс

на латински език: acanthosis nigricans
на английски език: acanthosis nigricans, keratosis nigricans
свързани термини: 

характеризира се със сивкавочерни брадавицовидни образувания в аксилите, ингвиналните гънки, около гърдите, по лактите и колената, рядко по лигавицата на устната кухина; среща се при рак на вътрешните органи (стомах, бял дроб, матка)

Реклама
Реклама