Речник

апоплексия

на латински език: apoplexia
на английски език: apoplexy

"гръм от ясно небе"; арорlехiа cerebri - мозъчен удар, мозъчен инсулт: внезапно настъпващо увреждане на главния мозък в резултат на кръвоизлив; по-рядко означава внезапно прекъсване на функцията на някой орган поради масивен кръвоизлив

Коментари