Речник

алевкемия

на латински език: aleukaemia
на английски език: aleukaemic leukaemia
синоними: алевкемична левкоза

левкемия без увеличение на количест­вото на левкоцитите в периферната кръв, но с наличие на незрели левкоцити в нея