Речник

хемостатици

на латински език: haemostatica
на английски език: hemostatics

кръвоспиращи лекарствени средства; биват: локални и общи коагуланти, антифибринолитици и други;