Речник

хеморагичен

на латински език: haemorrhagicus
на английски език: hemorrhagic. hemorrhagenic

1. кървав, свързан с кръвоизлив;

2. предизвикващ кръвотечение;

Реклама