Речник

Щелваг, симптом на

на латински език: Stellwagi symptoma
на английски език: Stellwag’s sign

рядко мигане; наблюдава се при базедова болест.

Коментари