Речник

черво

на латински език: intestinum
на английски език: intestine, bowel, gut

кух тръбест орган, част от храносмилателния тракт; тънкото черво започва от пилора на стомаха и завършва при илео-цекалната клапа; от нея започва дебелото черво, което завършва с анус.

Реклама