Изследвания и процедури

ПСА (PSA, простатноспецифичен антиген)

Синоними: простатен специфичен антиген, простата-специфичен антиген
На английски език: prostate-specific antigen

Ранна диагностика на простатния карцином и доброкачествената простатна хиперплазия – изводи

  1. Въвеждането на ПСА (PSA) като туморен маркер и използването му за скринингово изследване на мъжете е значителен принос.

  2. ПСА (PSA) в комбинация с трансректалното утразвуково изследване на простатната жлеза е особено ценен за определяне на туморния обем и хистологичната степен на диференциация преди започване на лечението.

  3. Значението на ПСА (PSA) за установяване на персистиращ простатен корцином след радикална простатектомия е доказано и добре известно.

  4. Винаги трябва да се комбинират трансректалната ехография с определяне на ПСА (PSA), ректално туширане и биопсия за ранно откриване на простатния аденокарцином.

  5. Наличието или липсата на лимфни и костни метастази, доказани чрез образни диагностични методи, определя по-нататъшното поведение при пациентите с простатен карцином.

Автор: проф. д-р Димитър Младенов, д.м.н., началник отделение „Обща урология“, УМБАЛ „Александровска“, София
Източник:

Списание за здравна политика и медицина Health.bg, Health Media, 2012

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!