Изследвания и процедури

ПСА (PSA, простатноспецифичен антиген)

Синоними: простатен специфичен антиген, простата-специфичен антиген
На английски език: prostate-specific antigen

Методи за определяне на ПСА (PSA) и референтните му граници

През последните години бяха разработени голям брой методи за определянето на ПСА (PSA) в серума. Днес за тази цел се използват две основни методики – Tandem-R (Hybritech, Inc., San Diego, CA) и Pros-Check (Yang Laboratories, Bellevue, WA). Между тях има много различия, но те определят сравнително точно ПСА (PSA), без единият или другият от тях да има някакво предимство.

Определянето на нормалните граници на ПСА (PSA) е трудно, тъй като без точното хистологично изследване на цялата простата не може да се докаже отсъствието или наличието на карцином, ДПХ или друго заболяване. Поради високата честота на безсимптомните карциноми и ДПХ липсата на клинична изява на болестта не може да изключи нейното съществуване. Според Chad, D.W. et al. (1987 г.) при използване на Pros-Check тест референтните грацини на ПСА (PSA) са 0 – 4.2 нг/мл, а използвайки Tandem-R тест, те са 0 – 2.8 нг/мл.

Автор: проф. д-р Димитър Младенов, д.м.н., началник отделение „Обща урология“, УМБАЛ „Александровска“, София
Източник:

Списание за здравна политика и медицина Health.bg, Health Media, 2012

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!