Изследвания и процедури

ПСА (PSA, простатноспецифичен антиген)

Синоними: простатен специфичен антиген, простата-специфичен антиген
На английски език: prostate-specific antigen

Биохимия и имунохистохимия на ПСА (PSA)

Разнообразни са имунологичните техники за определяне стойностите на ПСА (PSA). Много често неговата тъканна специфичност се използва за определяне произхода на ниско диференцираните аденокарциноми. Доказано е, че много рядко карциномът на простатата е нечувствителен към ПСА (PSA) антителата. От друга страна, ПСА (PSA) антителата не взаимодействат с тумори, произхождащи от други органи. Ето защо имунохистохимичните особености на ПСА (PSA) могат да бъдат използвани за потвърждаване или отхвърляне произхода на злокачествения процес в простатната тъкан.

Автор: проф. д-р Димитър Младенов, д.м.н., началник отделение „Обща урология“, УМБАЛ „Александровска“, София
Източник:

Списание за здравна политика и медицина Health.bg, Health Media, 2012

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!