Състояния и заболявания

Вродени сърдечни пороци

Синоними: конгенитални вициуми

Честотата на вродените сърдечни пороци е 1% от всички живородени. Осемте най-често срещани порока представляват 80% от всички вродени сърдечни пороци:

  • Дефект на междукамерния септум (25 - 30%)
  • Дефект на междупредсърдния септум (10%)
  • Персистиращ ductus arteriosus (10%)
  • Стеноза на аортния истмус (7%)
  • Стеноза на пулмоналната клапа (7%)
  • Стеноза на аортната клапа (6%)
  • Тетралогия на Fallot (6%)
  • Транспозиция на големите артерии (4%)

В страните с добре развито педиатрично обслужване вродените сърдечни пороци обикновено се диагностицират още в ранна детска възраст и при наличие на показания се подлагат на оперативна корекция. При възрастните пациенти се наблюдават предимно безсимптомно протичащи вродени пороци. Изявени форми могат да бъдат установени у жители на страни, в които медицинското обслужване е по-слабо развито.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!