Състояния и заболявания

Синдром на спиране на дишането по време на сън (сънна апнея)

Синоними: синдром на Один, синдром на апнея по време на сън, сънна апнея

Определение за синдром на апнея по време на сън (сънна апнея)

Апнея по време на сън представлява дихателна пауза с продължителност повече от десет секунди. Индексът на апнеята по време на сън представлява броят на апноичните периоди за един час сън. Индексът е патологичен при стойности над 10 / час. Апноичните фази по време на заспиване, които се наблюдават и у здрави, не се вземат предвид.

Среща се в до 10% от мъжете над 40-годишна възраст. Съотношението мъже/жени е 10:1. Този синдром се наблюдава често у хипертоници и хора с наднормено тегло. Честотният връх при мъжете е между 40-60 година от техния живот.

Етиология

  • Когато синдромът се съчетава с обструкция на горните дихателни пътища, cе говори за обструктивен синдром на апнея по време на сън (над 90% от случаите): понякога е налице колапс на фарингеалната мускулатура (оро- и назофарингса) поради спадането на нейния тонус по време на сън. Активността на дихателните мускули, a no такъв начин и дихателните движения се запазват. Благоприятстващи фактори са заболяванията в областта на оро- и назофарингса, като например тонзиларна хиперплазия, полипи в носа, изкривяване на носната преграда, макроглосия и др.
  • Когато синдромът не е съчетан с обструкция на горните дихателни пътища (под 10% от случаите) се различават:
    • Централна дихателна апнея и първична алвеоларна хиповентилация (среща се рядко): в резултат на понижена чувствителност на хеморецепторите се стига до интермитентни нарушения в инервацията на дихателната мускулатура. Дихателните движения отпадат изцяло.
    • Вторична алвеоларна хиповентилация при хронични белодробни заболявания, нервно-мускулни и скелетни заболявания.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари