Състояния и заболявания

Пулмонална стеноза

Класификация на пулмоналната стеноза

  • Клапна: срастване на комисурите или наличие на бикуспидални клапи. Срещат се всички степени – от най-малкото стеснение до почти атретична клапа
  • Подклапна инфундибулна стеноза като компонент от тетралогията на Fallot
  • Надклапна и периферна пулмонална стеноза (рядко)

Честотата е 7% от всички вродени пороци на сърцето, като клапната стеноза е най-често срещаната.

Етиология

Обикновено са вродени (изолирани или в комбинация с други сърдечни пороци, например дефект на междупредсърдната преграда).

Рядко са придобити: при наркомани, които приемат наркотици i.v., след бактериален ендокардит, рядко при карциноиден синдром с фиброза на ендокарда на дясното сърце.

Патофизиология

Тя се характеризира с:

  • Тензионно обременяване с концентрична хипертрофия на дясната камера, особено на инфундибулума на пулмоналната артерия (вторична инфундибулна стеноза); при тежка стеноза настъпва десностранна сърдечна недостатъчност.
  • Намален минутен обем → понижена работоспособност, диспнея при натоварване, периферна цианоза.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!