Състояния и заболявания

Полицитемия вера (Polycythaemia vera)

Синоними: Polycythaemia vera rubra (PVR)
На английски език: Polycythemia vera, erythremia, primary polycythemia

Това е миелопролиферативно заболяване с автономна пролиферация на трите кръвни реда с превалиране на еритропоезата. Производството на еритропоетин е подтиснато. Рядко заболяване, честотната крива е с връх около 60-тата година от живота. Мъжете боледуват по-често от жените. Етиологията е неизвестна.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!