Състояния и заболявания

Полицитемия вера (Polycythaemia vera)

Синоними: Polycythaemia vera rubra (PVR)
На английски език: Polycythemia vera, erythremia, primary polycythemia

Патофизиология

При хематокрит (Hct) над 55% се стига до критично повишаване вискозитета на кръвта с понижение на транспортния капацитет за кислорода. При Hct над 60% се уврежда микроциркулацията, зачестяват тромбоемболичните усложнения. особено при едновременно наличие на тромбоцитоза.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!