Състояния и заболявания

Подагра

На английски език: gout, podagra

Диагноза

При установяване на кристали в синовиалната течност или в тъканите диагнозата се счита за доказана. Когато те не са установени, диагнозата се базира на анамнезата за типична ставна криза на палеца на крака, две типични ставни кризи на други стави, наличие на тофи (видимо, без да са установени кристали), повишение на урикемията и положителен терапевтичен тест с колхицин, водещ до прекъсване на кризата в рамките на 48 часа. Ако два от пет белега са налице, диагнозата е сигурна.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!