Състояния и заболявания

Подагра

На английски език: gout, podagra

Клинична картина

Стадиите на подаграта са четири:

  1. Асимптомна хиперурикемия
  2. Остър подагрозен артрит
  3. Междупристъпен период
  4. Хронична подагра с образуване на тофи

При асимптомната хиперурикемия няма клинични прояви, но нивото на уратите е повишено. Ако то е повишено при раждането, се касае за ензимен дефект, докато при мъжете то се качва след пубертета, a y жените – след менопаузата.

Острият подагрозен пристъп е най-честата клинична проява. Внезапно, често нощем, се явява оток, зачервяване, затопляне на ставата, често и на меките околни тъкани (например цялото ходило) или на гърба на ръката. Болката е непоносима, не може да се търпи дори и тежестта на чаршафа. Нерядко болният е прикован на легло. Може да бъде въвлечена всяка става, но с предилекция долният крайник и предимно ходилото, най-често първата метатарзо-фалангеална става. Повишава се общата температура. Още преди настъпване на кризата пациентът усеща промяната и очаква пристъпа и в този период е силно възбуден и лесно раздразним. След дни или 1 – 2 седмици кризата отзвучава и всичко се нормализира. След седмици, месеци или дори години се явява нова криза, която е по-продължителна и по-упорита за лечение. Нерядко пристъпи може да следват един след друг.

Междупристъпният период може да трае различно време. Болният може да има неопределени болки или леки кризи, които (ако не знае за болестта си) преценява като последица от физическа работа, преумора или травма.

Хроничната подагра с тофи настъпва след различно дълъг период. Характерно за нея е натрупването на депа от урати върху меките тъкани, сухожилията (например ахилесовите), бурсите (лактите), ушните миди, костите, а също и на вътрешните органи, включително съдовете, сърдечните клапи, ЦНС, склерите и др. В бъбреците тофите се натрупват в интерстициума и блокират функциите на тубулите. Границата между хронична и остра подагра невинаги е ясна, защото и при първия пристъп в синовията може да се намерят микротофи. При тежки случаи количеството на уратите в тъканите може да надхвърли стотици грамове и да деформира ставите и костите. Странно е, че болките при хроничната подагра са много често сравнително слаби.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!