Състояния и заболявания

Остър перикардит

На английски език: acute pericarditis

Лечение

 • На основното заболяване, например:
  • При бактериапна генеза: антибиотици
  • При туберкулозна генеза (белодробна туберкулоза в анамнезата, особено в комбинация с лош социален статус, например алкохолици!, субфебрилна температура, нощно изпотяване, позитивиране на туберкулиновия тест още при голяма степен на разреждане): прави се опит за доказване на причинителя в перикарден пунктат. Тъй като отрицателният резултат не изключва туберкулозна генеза, дори само и при клинично съмнение, трябва да бъде започната туберкулостатична терапия
  • При ревматизъм (ставни болки, повишен ASL-титър и др.): Penicillin + кортикостероиди
  • При алергичен перикардит, постинфарктен синдром и синдром post cardiotomiam: нестероидни противовъзпалителни средства, евентуално кортикостероиди
  • При уремичен перикардит: диализа и др.
 • Симптоматично лечение: при болки се дават аналгетици; при перикарден излив – евентуално нестероидни противовъзпалителни средства (например Diclophenac) и диуретици (например Furosemid); при заплашваща сърдечна тампонада се прибягва до извършването на отбременяваща пункция: изхождайки от proc. xiphoideus при аспирация и под ултразвуков контрол иглата се насочва ретростернално към перикардния излив; в случаи на хронично-рецидивиращ (например при уремия) се прибягва до фенестриране на перикардната торбичка или до нейното отстраняване (pencardectomia).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари