Състояния и заболявания

Остър перикардит

На английски език: acute pericarditis

Съдържание

Диференциална диагноза

  • Дилатативна сърдечна недостатъчност (липса на нисък волтаж в ЕКГ, невъзможност за ехографско доказване на плеврален излив, често наличие на белези, които свидетелстват за белодробен застой).
  • Миокарден инфаркт: При перимиокардит липсват промени в Q-зъбеца, както и отпадане на R-зъбеца. При инфаркт в останалите отвеждания се наблюдава реципрочно снижение на ST-сегмента (но не и при перикардит). Креатининфосфокиназата (СК) може да бъде леко увеличена и при перимиокардит.

Диагноза

Диагнозата изисква клиничен преглед, аускултация, ЕКГ, ехокардиография.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари