Състояния и заболявания

Остър перикардит

На английски език: acute pericarditis

Етиология на острия перикардит

 • Инфекциозен перикардит:
  • Най-често с вирусна етиология: спектърът на причинителите е като този при миокардитите: Coxsackie В, lnfluenza-вирус, Adeno-, ЕСНО-вируси и др. Важно! Болшинството от „идиопатичните“ случаи на перикардит са предизвикани от вируси!
  • По-рядко причинителите са бактерии: микобактерии (ТБК), перикардит при септични заболявания и др.
 • Имунологично обусловени перикардити:
  • Системен лупус еритематодес и ревматична треска (в рамките на ревматичния панкардит – патоанатомично в 100% от случаите е налице засягане на перикарда, но клинично само в 10%)!
  • Алергичен перикардит (серумна болест, лекарствени средства)
  • Постинфарктен синдром (Dressler-syndrom) и синдром post cardiomiotomiam: 10 – 20 дни след сърдечен инфаркт, съответно хирургични интервенции върху сърцето, може да се развие перикардит/плеврит с фебрилитет (увеличена СУЕ, левкоцитоза, доказване на циркулиращи антитела, насочени срещу миокарда)
 • Pericarditis (epistenocardica) при миокарден инфаркт – настъпва в рамките на първата седмица
 • Перикардит при уремия
 • Посттравматичен перикардит
 • Перикардит при неоплазми (туморна инвазия върху перикарда, например при бронхиален карцином)
 • Перикардит след лъчетерапия

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!