Състояния и заболявания

Остър панкреатит

Лечение при остър панкреатит

Консервативно

 • Редовно наблюдение на пациента в интензивно отделение:
  • Коремна находка: палпация, аускултация (перисталтика?) + ехографско изследване + обзорна снимка на корема, снимка на гръдния кош, евент. КАТ с контраст
  • Състояние на кръвообръщението/циркулиращия обем (RR, пулс, ЦВН)
  • Баланс на течностите, бъбречна функция
  • Електролити
  • Значими при панкреатит лабораторни показатели са липаза, амилаза, калций, глюкоза, кръвна картина, показатели на некротичния процес, кръвно-газов анализ, състояние на кръвосъсирването
 • Нулева диета и продължително аспириране на стомашното съдържимо
 • Парентерална обемна и електролитна субституция: тъй като често е налице значителна хиповолемия, по правило е необходимо да бъдат влети най-малко 3 - 4 литра/24 часа (често и повече)! Обемните вливания трябва да се извършват под контрола на ЦВН.
 • Употреба на аналгетици при нужда:
  • При леки болки: например 0,5%-ен разтвор на Procain-HCI. Странични действия: алергични реакции, ритъмни нарушения и др. Противопоказания: алергия към прокаина, ритъмни нарушения, сърдечна недостатъчност и др. Дозиране: 2 g / 24 часа i.v.
  • При силни болки: напр. Tramdol (Tramal) i.v. Морфиновите производни са противопоказани. тъй като предизвикват спазъм на сфинктерите. Докато диференциалнодиагностично не бъде изключен миокарден инфаркт, не трябва да се правят мускулни инжекции (поради повишаването на СК)
 • Профилактика на стрес-улкуса (напр Н2 - блокери)
 • Антибиотици (и се дават единствено при тежко протичане, както и при билиопанкреатит (широкоспектърен пеницилин или цефалоспорини от трета генерация, евентуално в комбинация с метронидазол)
 • Лечение на усложненията: хемофилтрация или хемодиализа при остра бъбречна недостатъчност, контролирано апаратно дишане при ARDS, в случай на сепсис се назначават антибиотици, насочени срещу причинителя и др. Когато пациентът няма оплаквания и лабораторните данни се нормализират, започва предпазливо изграждане на лека, бедна на мазнини диета при внос на панкреасни ензмини препарати. Всяка прибързана крачка крие опасност от рецидив.

Минимална инвазивна терапия

 • При наличие на камъни в d. choledochus (обикновено заседнал препапиларно): ендоскопска папилотомия (ЕПТ)
 • Абсцес на панкреаса, псевдокисти: пункционно дрениране под ехографски контрол + извършване на промивка

Хирургично лечение

Индикации: Недостатъчност на консервативното лечение, особено при остър корем, сепсис, недостатъчност на няколко органа, инфектирани панкреасни некрози и др.

Методи: Например дигитална некрозектомия + лаваж на джоба

Болнична смъртност - 15%

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари