Състояния и заболявания

Медикаментозни и токсични чернодробни увреждания

Съдържание

  1. Медикаментозни и токсични чернодробни увреждания
  2. Патофизиология
  3. Клинична картина
  4. Диагноза и прогноза

Хепато-токсичните вещества се подразделят на две групи

  • Облигатни хепатотоксини
    • Чернодробното увреждане настъпва след кратък латентен период в зависимост от дозата и поради това може да бъде предвидено. Интервалът от време между експозицията и появата на чернодробното увреждане е кратък.
  • Факултативни хепатотоксини (мнозинството от токсините)
    • Чернодробното увреждане настъпва след различно дълъг латентен период в зависимост от дозата при малка част от засегнатите и поради това не може да бъде предвидено. Интервалът от време между експозицията и проявата на увреждането често възлиза на 10 - 14 дни. Реакциите на свръхчувствителност, имунологичните реакции и генетичните фактори играят известна роля (напр. състоянието на ацетилиращите ензими: хепатити, причинени от изониазид, преобладават сред пациентите, които бързо ацетилират веществата, така наречените бързи ацетилатори).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!