Състояния и заболявания

Ку-треска

Синоними: рикетсиозна пневмония

Епидемиология

Заболяването е описано в Австралия, а по-късно и на Балканския полуостров – включително и в нашата страна. В последните години се установяват чести ендемични огнища с Ку-треска в различни райони на България.

Ку-треската е зооноза, която е разпространена в различни насекоми и животни – говеда, кози, агнета, овци, малки гризачи и дивеч. Човек може да се зарази посредством непастьоризирано мляко, фекалии, урина, плацента (при раждане на овце и говеда). Боледуват по-често животновъди и работещи в кланици.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Международна класификация на болестите - 10-та ревизия (МКБ-10)