Състояния и заболявания

Хемофилия

Това е най-често срещаната наследствена коагулопатия с честота 1:10 000 новородени, предимно у момчета (поради генетични закономерности)

  • Хемофилия А: 85% от случаите
  • Хемофилия В: 15% от случаите

Етиология

  • Хемофилия А (най-тежката форма:) патофизиологично могат да бъдат разграничени 2 типа:
    • Хемофилия А-: липса на F. VIII С (90% от случаите)
    • Хемофилия А+: липсваща активност на F. VIII С (10% от случаите)
  • Хемофилия В: липса или неактивност на F. IX  (фактор на Christmas)

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!