Състояния и заболявания

Грипна пневмония

Съдържание

  1. Грипна пневмония
  2. Етиология и патогенеза
  3. Клинични форми, клинична картина и диагноза
  4. Прогноза

Клинични форми, клинична картина и диагноза

Различават се първична грипна пневмония, която се среща рядко, и вторична вирусно-бактериална пневмония (най-често се касае за суперинфектиране със стафилококи).

Различават се 2 клинични форми:

  • Лека форма – започва с катар на горните дихателни пътища, епистаксис, главоболие, ангина, отпадналост и болки по мускулите, суха, дразнеща кашлица, фебрилитет 37.5 – 38 градуса. Към 4 – 5 ден храчките стават гнойни – инфекцията преминава в бактериална. Физикалната находка е бедна, може да се чуе изострено везикуларно дишане със сухи хрипове. Кръвната картина обикновено е непроменена. Диагнозата се поставя с рентгеново изследване – налице са данни за интерстициална пневмония, и серологично – РСК-реакция.
  • Тежка форма (фулминантна) – среща се при лица с намален имунитет, но по изключение при млади, здрави хора. Заболяването протича с изразен фебрилитет, интоксикация, бързо развитие на дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност и некардиогенен белодробен оток, респираторен дистрес синдром. Характерен белег е наличието на хемолитична анемия със студови антитела. Протичането е най-често благоприятно, но са възможни усложнения – миокардити, перикардити, нефрити, миалгии, артрити, хемолитична анемия, тромбоцитопения, полиневрити, трансверзален миелит, менингоенцефалит. От страна на кожата се описва синдромът на Стивън – Джонсън, протичащ с кожни обриви – еритема мултиформе.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!