Състояния и заболявания

Екзогенно-алергичен алвеолит

Синоними: Хиперсензитивен пневмонит, алергичен пневмонит
На английски език: Hypersensitivy pneumonitis

Екзогенно-алергичният алвеолит е професионално заболяване

Определение

Вследствие инхалирането на различни органични антигени се развива реакция на свръхчувствителност от страна на белия дроб (алвеолите, интерстициума).

Етиология

Най-често се касае за професионална експозиция на действието на определени антигени (виж таблицата)

Заболяване Експозиция на Антиген

I. Бактериални антигени

Фермерски бял дроб (най-честа форма), бял дроб у работещи с напоителни системи, бял дроб у отглеждащи печурки, бял дроб у работещи с перилни препарати

Плесенясало сено, климатични инсталации, смес от печуркови култури, ензимите в перилните препара

Актиномицети, плесенни гъбички, Micropolyspora faeni, Bacillus subtilis

II. Антигени на гъбичкови спори

Бели дробове на работници в малцовата и хартиената промишленост, бял дроб у секачи, бял дроб у производители на сирене

Плесенясал ечемик, малц, стърготини от явор и дъб, плесенясали сирена

Aspergilus clavatus, Aspergilus fumigatus, Penicillium, плесенни гъбички

III. Животински антигени

Бял дроб у птицегледачи, бял дроб у работещи с рибено брашно, кожухарски бял дроб

Екскременти на птици, антигени от рибено брашно, косми от кожи

Антигени от гълъби, малки вълнисти папагалчета, кокошки, рибено брашно, антигени от кожа

IV. Растителни антигени

Бял дроб у дървари (горски работници също)

Стърготини Екстракти от стърготини

V. Химикали

Бял дроб у работещи с химикали

 

Производство на полиуретан, на гума

 

Изоцианати, анхидрит на фталовата киселина

Важно!: Изоцианатите могат да предизвикат както алергична бронхиална астма (по- често), така и екзогенно-алергичен алвеолит (по-рядко).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!